TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016″

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016″

Thực hiện công văn 321/PGDĐT ngày 19/9/2016 của Phòng GD-ĐT Gio Linh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Hôm nay, ngày 03/10/2016 trường THCS Gio Việt tổ chức khai mạc Tuần...

Khuyến học

Gio Linh đẩy mạnh phong trào “Tiếng trống khuyến học”

Gio Linh đẩy mạnh phong trào “Tiếng trống khuyến học”

Trong những năm qua, Hội Khuyến học Gio Linh (Quảng Trị) đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, người dân thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học...